System ATS stworzony przez rekruterów

System ATS Element stworzony został przez rekruterów z myślą o maksymalnej wygodzie i skuteczności rekrutacji. Nawet osoby, które nie posiadają doświadczenia rekrutacyjnego, czują się w systemie komfortowo. W Elemencie nigdy nie szukasz informacji lub przycisków ponieważ zawsze są pod Twoją ręką.

System ATS Element - wygodny i efektywny system rekrutacyjny

Zarządzanie rekrutacją w systemie ATS

Element to system ATS, w którym nawet najbardziej skomplikowany proces rekrutacyjny przeprowadzisz szybko, wygodnie i skutecznie.

Element ATS wygodny i efektywny system rekrutacyjny

Baza kandydatów w systemie ATS

Super szybka i wspierana sztuczną inteligencją baza kandydatów, dzięki której wyszukujesz odpowiednie profile i kontaktujesz się z kandydatami w ciągu kilku sekund.

 • Nie musisz ręcznie dodawać kandydatów do systemu ATS
 • Możesz ręcznie dodać do systemu ATS kandydata z dowolnego źródła
 • System ATS automatycznie odczytuje całą treść CV, bez względu na długość dokumentu i format pliku, w tym z plików graficznych
 • Wyszukujesz kandydatów po dowolnej treści zawartej w CV
 • Precyzyjnie wyszukujesz kandydatów dzięki operatorom logicznym (Boolean Search)
 • Wyniki wyszukiwania widzisz w czasie poniżej 0.3 sekundy, bez względu na liczbę kandydatów w systemie ATS
 • Wygodnie filtrujesz i sortujesz wyszukanych kandydatów
 • Sztuczna inteligencja rozumiejąca treść życiorysów (W tym artykule na naszym blogu, opisaliśmy w jaki sposób sztuczna inteligencja rewolucjonizuje zarządzanie bazą kandydatów)
 • System ATS rozpoznaje za Ciebie duplikaty kandydatów i łączy zduplikowane profile
 • Eksportowanie danych
System ATS Element wygodny i efektywny system rekrutacyjny

Ewaluacja i selekcja kandydatów

Dzięki kreatorowi pytań aplikacyjnych z funkcją automatycznej preselekcji oszczędzasz czas i w pierwszej kolejności zajmujesz się najlepszymi kandydatami.

 • Tworzysz dowolne pytania aplikacyjne -zamknięte, otwarte, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, ocenne, o pliki, o dni tygodnia i kalendarzowe, a także o godziny
 • Używasz systemu automatycznej punktacji odpowiedzi udzielanych przez kandydatów
 • Wskazujesz, które odpowiedzi dyskwalifikują kandydata
 • Selekcjonujesz kandydatów na podstawie uzyskanej punktacji
 • Sortujesz kandydatów po liczbie uzyskanych punktów
 • Dowolnie zmieniasz pytania aplikacyjne w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego
Element ATS sztuczna inteligencja do automatyzacji rekrutacji

Współpraca z hiring managerami

System ATS Element wspiera współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu rekrutacyjnego, w szczególności komunikację pomiędzy rekruterami i hiring managerami. Kierownicy oraz inne osoby oceniające kandydatów mogą mieć ograniczony lub pełen dostęp do procesu rekrutacyjnego.

System ATS Element - wygodny i efektywny system rekrutacyjny

Informacje zwrotne dla kandydatów i innych uczestników procesu rekrutacyjnego

System ATS Element automatyzuje komunikację ze wszystkimi uczestnikami procesu rekrutacyjnego, a przede wszystkim z kandydatami. Dzięki tej automatyzacji oszczędzisz czas i zadbasz o dobre imię własne i swojego pracodawcy.

Korzystasz z szablonów wiadomości, które są automatycznie personalizowane i wysyłane gdy:
 • kandydat zmieni etap procesu rekrutacyjnego
 • kandydat zostanie odrzucony w procesie rekrutacyjnym
 • zbliża się termin wygaśnięcia zgody RODO kandydata
 • system usunął dane osobowe kandydata
Element ATS profil kandydata

Publikacja (multiposting) ogłoszeń rekrutacyjnych

Dzięki systemowi ATS Element szybko tworzysz i publikujesz ogłoszenia rekrutacyjne na własnej stronie internetowej oraz na najważniejszych portalach pracy (multiposting ogłoszeń)

 • Szybko tworzysz ogłoszenie rekrutacyjne
 • Natychmiast publikujesz ogłoszenia bezpośrednio na własnej stronie internetowej i najważniejszych portalach rekrutacyjnych (multiposting)
 • Dodajesz do ogłoszeń dowolne i nieograniczone pytania aplikacyjne
 • W każdej chwili szybko sprawdzasz skuteczność ogłoszenia i portalu pracy
 • Kandydatów z ogłoszeń widzisz natychmiast w procesie rekrutacyjnym na wybranym przez Ciebie etapie
 • Kandydaci z ogłoszeń pojawiają się automatycznie w bazie kandydatów i każdy użytkownik może ich natychmiast znaleźć
 • Używasz każdy portal na świecie dzięki generatorowi nieograniczonej liczby linków aplikacyjnych
Element ATS ewaluacja kandydatów

System poleceń kandydatów

Polecenia to ważne źródło kandydatów. System ATS Element dostarcza innowacyjny system obsługi poleceń kandydatów.

 • Dodajesz system poleceń do każdego procesu rekrutacyjnego, oraz do każdego ogłoszenia
 • Łatwo sprawdzaj, który kandydat jest z polecenia, oraz kto tego kandydata polecił
 • Łatwo sprawdzaj, do którego procesu rekrutacyjnego kandydat został polecony
 • Wyświetlaj tylko kandydatów z polecenia
 • Pobieraj raport z systemu poleceń, zawierający wszystkie niezbędne informacje
 • Automatycznie otrzymuj email z cyklicznym raportem systemu poleceń
System ATS Element- automatyczne wiadomości

System ATS wspierający sourcing i direct search

Pozyskiwanie kandydatów metodami bezpośrednimi (sourcing / direct search) to dziś standard. System ATS Element zapewnia użytkownikom kluczowe narzędzia do bezpośredniego pozyskiwania kandydatów.

 • Bezpłatnie wyszukujesz kandydatów na portalach Linkedin, Github, StackOverflow
 • Błyskawicznie dodajesz do systemu kandydatów z dowolnych źródeł
 • Łatwo sprawdzisz czy kandydat znajduje się już w systemie ATS
 • Tworzysz etap rekrutacji do zarządzania działaniami bezpośrednimi
 • Analizujesz raporty uwzględniające działania bezpośrednie
System ATS Element wspiera sourcing i direct search

Email, kalendarz, wideorozmowy

System ATS Element oferuje pełną integrację z pocztą i kalendarzami, dzięki której komunikacja i działania są zawsze dobrze zaplanowane.

 • Dzięki synchronizaccji z pocztą i kalendarzami Microsoft i Google, zawsze widzisz pełną korespondencję z kandydatem
 • Widzisz korespondencję z kandydatem własną i innych użytkowników systemu ATS
 • Widzisz wiadomości wychodzące i przychodzące
 • Korzystasz z szablonów wiadomości
 • Wysyłasz wiadomości automatycznie
 • Możesz wysyłać wiadomości bez korzystania z Twojej skrzynki email
 • Załączasz pliki do wiadomości
 • Zarządzasz widocznością korespondencji
 • Tworzysz spotkania rekrutacyjne i zapraszasz dowolne osoby
 • Linki do rozmów wideo generują się automatycznie
 • Do spotkań dodajesz dowolną liczbę przypomnień sms'owych lub email'owych i swobodnie ustalasz kiedy przypomnienia mają być wysłane
 • Widzisz w systemie kto przyjął lub odrzucił zaproszenie
 • Tworzysz nie tylko wydarzenia, ale również zadania
 • Wszystkie wydarzenia i zadania są od razu widoczne w kalendarzach Microsoft (Office/Outlook) i Google
System ATS Element - integracja z Office 365 i Gmail

SMS - skuteczna komunikacja z kandydatami

System ATS Element oferuje pełną integrację z pocztą i kalendarzami, dzięki której komunikacja i działania są zawsze dobrze zaplanowane.

 • Wysyłasz wiadomości SMS do kandydatów prosto z systemu ATS
 • Wysyłasz wiadomości SMS do pojedynczych kandydatów lub do wielu
 • Wyszukujesz kandydatów po słowach kluczowych, zaznaczaj wszystkich i wysyłaj do wszystkich wiadomości SMS
 • System sam przypomina wiadomościami SMS o spotkaniach
 • Wysyłasz wiadomości SMS z polskimi znakami
System ATS Element - wiadomości sms

Profil kandydata w systemie ATS

Korzystasz z automatycznie tworzonych profili kandydatów. W profilu widzisz wszystkie informacje dotyczące kandydata, przechowujesz dowolne pliki i sprawdzasz historię relacji twojej firmy z kandydatem.

 • Element utworzy profil kandydata za Ciebie
 • System automatycznie rozpozna w CV i uzupełni w profilu imię, nazwisko, email, telefon i inne dane kandydata
 • System automatycznie uzupełni profil kandydata utworzony na podstawie profilu Linkedin kandydata
 • Przechowujesz kompletną historię zawodową i edukacyjną kandydata
 • Masz dostęp do kompletnej i szczegółowej historii relacji Twojej firmy z kandydatem, wraz z historią emaili i sms'ów
 • Generujesz blind CV kandydata
 • Dodajesz dowolne pliki do profilu kandydata
 • Każdy profil kandydata posiada automatycznie prowadzony rejestr zgód RODO
System ATS Element - profil kandydata

Strona kariery pracodawcy

Podłączasz swoją stronę kariery do systemu ATS Element. Jeśli nie posiadasz własnej strony kariery, to korzystasz z gotowej strony dostarczonej przez Element.

 • Podłączasz własną stronę kariery za pomocą wtyczki do wordpress, API, kodu JavaScript lub dedykowanego rozwiązania, które przygotujemy dla Ciebie
 • Jeśli nie posiadasz własnej strony kariera, to korzystasz z gotowego rozwiązania, które łatwo podłączasz do swojej strony
 • Zlecasz nam przygotowanie strony kariery według własnego projektu
 • Publikujesz ogłoszenia na stronie kariery bezpośrednio z systemu ATS Element
 • Dodajesz do ogłoszeń formularz z pytaniami aplikacyjnymi
 • Analizujesz zachowanie kandydatów na stronie kariera za pomocą Google Analytics
Element ATS sourcing kandydatów

System ATS w pełni zabezpiecza RODO

System ATS Element przejmuje wszystkie obowiązki pracodawcy z obszaru RODO, oszczędzając czas i minimalizując ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Wskazujesz termin ważności zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych
 • Korzystasz z gotowych szablonów zgód RODO lub tworzysz własne
 • System ATS automatycznie prowadzi wymagany przepisami rejestr zgód RODO
 • Automatyczne wiadomości do kandydatów z prośbą o przedłużenie zgody RODO
 • Automatyczne usuwanie danych osobowych kandydatów
 • Ręczne usuwanie danych osobowych kandydatów
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości do kandydata z informacją o usunięciu danych osobowych
 • Dodajesz różne zgody RODO do różnych procesów rekrutacyjnych
 • Tworzysz procesy rekrutacyjne bez zgód RODO, co może być przydatne, jeśli proces prowadzony jest w kraju, gdzie RODO nie obowiązuje
Element ATS zgodność z RODO

Raporty wskaźników rekrutacyjnych

Element nieustannie zbiera informacje z całego systemu i kluczowe dane przedstawia w formie raportów najważniejszych wskaźników rekrutacyjnych. Dzięki przejrzystym raportom podejmujesz trafne decyzje, także w zakresie zarządzania budżetem rekrutacyjnym.

 • Korzystasz z danych dostępnych w czasie rzeczywistym, bez konieczności generowania raportów
 • Przeglądasz dane w przejrzystej, łatwej do interpretacji formie
 • Filtrujesz raporty po zakresie czasu, po projektach, etapach, statusach projektów, po użytkownikach
 • Sprawdzasz konwersję kandydatów aplikujących na zatrudnionych
 • Weryfikujesz liczbę pozyskanych kandydatów
 • Kontrolujesz prędkość pozyskiwania kandydatów
 • Analizujesz skuteczność źródeł kandydatów
 • Badasz stopień realizacji projektów rekrutacyjnych
 • Analizujesz liczbę odrzuconych kandydatów w projektach
 • Sprawdzasz liczbę odrzuconych kandydatów na poszczególnych etapach
 • Raportujesz stopień realizacji projektów rekrutacyjnych
 • Weryfikujesz historię aktywności i zdarzeń
Element ATS raporty

Monitoring rynku pracy

System ATS Element dostarcza unikalną w skali globalnej funkcję "Job Monit". Job Monit codziennie monitoruje ponad 50 największych w Polsce portali pracy. Dzięki Job Monit użytkownicy Elementu otrzymują dostęp do wyjątkowych informacji z rynku pracy.

 • Korzystasz z największej w Polsce bazy ogłoszeń rekrutacyjnych
 • Wyszukujesz ogłoszenia rekrutacyjne na dowolne stanowiska, dowolnych firm, w dowolnych lokalizacjach lub branżach
 • Weryfikujesz oferowane w ogłoszeniach benefity i stawki wynagrodzenia
 • Sprawdzasz, na których portalach rekrutacyjnych firmy publikują ogłoszenia
System ATS Element - Job Monit monitoruje ogłoszenia rekrutacyjne

Notyfikacje o zdarzeniach rekrutacyjnych

Jesteś zawsze poinformowany o kluczowych zdarzeniach, takich jak nowe aplikacje kandydatów. Możesz tworzyć automatyczne powiadomienia dla kandydatów i dowolnych innych osób.

 • Automatyczne notyfikacje o nowych kandydatach
 • Tworzenie automatycznych powiadomień dla dowolnych osób
 • Historia notyfikacji
System ATS Element - notyfikacje i komunikacja wewnętrzna

Zarządzanie użytkownikami

Wygodnie zarządzasz użytkownikami systemu ATS. Przyznajesz role i uprawnienia, decydujesz kto ma dostęp do jakich procesów rekrutacyjnych i poszczególnych etapów.

 • Zarządzasz użytkownikami za pomocą intuicyjnego panelu
 • Samodzielnie dodajesz, zmieniasz i usuwasz użytkowników
 • W dowolnym momencie zmieniasz role i uprawnienia użytkowników
 • Tworzysz użytkowników z ograniczonym dostępem do systemu (np. dla kierowników lub klientów)
Element ATS zarządzanie użytkownikami

Lepszy marketing rekrutacyjny dzięki integracji z Google Analytics

Dzięki integracji systemu ATS Element z Google Analytics analizujesz zachowania kandydatów na formularzu aplikacyjnym i zakładce kariera. Google Analytics dostarcza informacje o tym ilu kandydatów odwiedziło Twoje ogłoszenie oraz jakie było ich zachowanie na stronie ogłoszenia i formularzu aplikacyjnym.

 • Korzystasz z danych zbieranych przez Google Analytics
 • Monitorujesz zachowania kandydatów przeglądających Twoje ogłoszenia
 • Analizujesz raporty takich wskaźników jak liczba odwiedzających, czas przebywania na stronie, kliknięcia w poszczególne elementy strony, przewijanie strony, lokalizacja odwiedzających i inne
System ATS Element wspiera marketing rekrutacyjny dzięki Google Analytic

CRM rekrutacyjny

Moduł CRM w systemie ATS Element to nie tylko baza firm, to także innowacyjne w skali globalnej rozwiązania automatyzujące pozyskiwanie zleceń rekrutacyjnych.

 • Szybko dodajesz firmy dzięki automatycznemu pobieraniu danych firm z GUS
 • Wyszukujesz firmy m.in. po nazwach, nipach, lokalizacjach
 • Otrzymujesz automatyczne notyfikacje o ogłoszeniach rekrutacyjnych publikowanych przez firmy dodane do CRM
 • Dodajesz i przeglądasz umowy rekrutacyjne
 • Analizujesz raporty sprzedażowe
 • Otrzymujesz automatyczne ostrzeżenia o kandydatach zatrudnionych przez Twoich klientów
System ATS Element - CRM rekrutacyjny

Wsparcie użytkowników

Jesteśmy z Tobą od pierwszych chwil i w każdym momencie, gdy tylko potrzebujesz wsparcia. Reagujemy na wszelkie zgłoszenia w ciągu kilku minut, nawet w weekendy i święta. Na szczęście Element jest tak intuicyjny, że nie potrzebujesz wsparcia w ogóle lub w sporadycznych wypadkach

 • Czas reakcji na Twoje zgłoszenie wynosi poniżej 5 minut
 • Kontaktujesz się przez czat, telefon lub email
 • Korzystasz z automatycznego samouczka
 • Przeglądasz multimedialne instrukcje w centrum pomocy
 • Bierzesz udział w webinarach
 • Korzystasz z nielimitowanej pomocy w każdym dniu w roku, nawet w weekendy i święta
 • Korzystasz z eksperckiej wiedzy z zakresu rekrutacji
System ATS Element - wsparcie użytkowników

Gwarancja jakości

Prowadząc procesy rekrutacyjne i zarządzając danymi osobowymi nie można pozwolić sobie na pomyłki. Gwarantujemy najwyższą jakość Elementu, dzięki której unikniesz problemów ze strony systemu ATS.

 • Gwarantowana dostępność systemu powyżej 99,5%
 • Dostępność w ostatnich 12 miesiącach na poziomie 99,9%
 • Płynność i szybkość działania, brak oczekiwania na wyniki działań podejmowanych przez użytkownika
System ATS Element to najwyższa jakość

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe i inne przechowywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i chronione są także na wypadek katastrofy

 • Dane osobowe, w tym dokumenty kandydatów, przechowywane są w chmurze obliczeniowej Google Cloud, która gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa
 • Dane przechowywane są w kilku lokalizacjach Unii Europejskiej, na wypadek katastrofy w jednej z lokalizacji
 • Zaawansowany system codziennych kopii zapasowych, dzięki któremu istnieje możliwość odzyskania danych do 12 miesięcy wstecz
System ATS Element gwarantuje bezpieczeństwo danych

Sztuczna inteligencja wspiera rekrutacje

Rozwijamy w Elemencie autorskie algorytmy uczenia maszynowego, których zadaniem jest rozumienie treści dokumentów aplikacyjnych kandydatów i dopasowywanie kandydatów do procesów rekrutacyjnych. Przeczytaj więcej o korzyściach zastosowania sztucznej inteligencji w rekrutacji w naszym artykule (link).

 • Odczytywanie i interpretowanie treści życiorysów w dowolnym formacie plików w języku polskim i angielskim.
 • Automatyczne uzupełnianie profili kandydatów na podstawie treści CV (w przygotowaniu)
 • Zmiana bazy CV w ustrukturyzowaną bazę doświadczeń zawodowych, edukacyjnych i kompetencji (w przygotowaniu)
 • Możliwość wyszukiwania kandydatów ze ściśle określonym doświadczeniem zawodowym bez konieczności ręcznej analizy CV i bez konieczności opisywania i tagowania profili kandydatów (w przygotowaniu)
Element ATS publikacja ogłoszeń rekrutacyjnych

Tabela funkcjonalności

System ATS Element to z jednej strony prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, a z drugiej bogactwo funkcjonalności i unikalne rozwiązania zaprojektowane przez doświadczonych rekruterów. By ułatwić Ci przegląd możliwości Elementu i porównanie do rozwiązań konkurencyjnych, przygotowaliśmy tabelaryczne zestawienie najważniejszych funkcji i cech naszego systemu rekrutacyjnego. Kliknij obrazek by pobrać zestawienie:

Wypróbuj za darmo

system rekrutacyjny takich firm jak

Logo firmy Electrolux
Logo firmy Modivo
Logo firmy Blachotrapez
Logo firmy Remax
Logo firmy Masterpress

Jesteśmy partnerem logo PFHR

Element gwarantuje najwyższy
standard rekrutacji i zgodność z RODO