Ogłoszenie z dn. 22.12.2020


Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 249 (6139) poz. 73559 z dnia 22 grudnia 2020.

Załącznik: MSiG z 22.12.2020


Ogłoszenie z dn. 14.12.2020


Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98/C1.04, KRS 0000810330 ("Spółka"), na podstawie art. 358 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. informuje, że z dniem 18 listopada 2020 roku został unieważniony odcinek zbiorowy 47500 akcji imiennych serii A o numerach od A-1 do A-47500, uprzywilejowanych w zakresie głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

W miejsce unieważnionego odcinka zbiorowego akcji zostały wydane nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych serii A o numerach od A-1 do A-954 i od A-955 do A-47500, uprzywilejowanych w zakresie głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Informujemy, że ogłoszenia publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Ogłoszenie dotyczące podziału odcinka zbiorowego akcji serii A: MSiG nr 243 (6133) poz. 71195 z dnia 14 grudnia 2020.

Załącznik: MSiG z 14.12.2020


Ogłoszenie z dn. 07.12.2020


Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 238 (6128) poz. 69007 z dnia 7 grudnia 2020.

Załącznik: MSiG z 07.12.2020


Ogłoszenie z dn. 18.11.2020


Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 225 (6115) poz. 63793 z dnia 18 listopada 2020.

Załącznik: MSiG z 18.11.2020


Ogłoszenie z dn. 19.10.2020


Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 204 (6094) poz. 55570 z dnia 19 października 2020.

Załącznik: MSiG z 19.10.2020


Ogłoszenie z dn. 29.09.2020


Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 190 (6080) poz. 50077 z dnia 29 września 2020.

Załącznik: MSiG z 29.09.2020


Poznaj system rekrutacyjny Element

Umów się na Demo