Ogłoszenie z dn. 22.12.2020


Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 249 (6139) poz. 73559 z dnia 22 grudnia 2020.

Załącznik: MSiG z 22.12.2020


Ogłoszenie z dn. 14.12.2020


Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98/C1.04, KRS 0000810330 ("Spółka"), na podstawie art. 358 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h. informuje, że z dniem 18 listopada 2020 roku został unieważniony odcinek zbiorowy 47500 akcji imiennych serii A o numerach od A-1 do A-47500, uprzywilejowanych w zakresie głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

W miejsce unieważnionego odcinka zbiorowego akcji zostały wydane nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych serii A o numerach od A-1 do A-954 i od A-955 do A-47500, uprzywilejowanych w zakresie głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy.

Informujemy, że ogłoszenia publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Ogłoszenie dotyczące podziału odcinka zbiorowego akcji serii A: MSiG nr 243 (6133) poz. 71195 z dnia 14 grudnia 2020.

Załącznik: MSiG z 14.12.2020


Ogłoszenie z dn. 07.12.2020


Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 238 (6128) poz. 69007 z dnia 7 grudnia 2020.

Załącznik: MSiG z 07.12.2020


Ogłoszenie z dn. 18.11.2020


Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 225 (6115) poz. 63793 z dnia 18 listopada 2020.

Załącznik: MSiG z 18.11.2020


Ogłoszenie z dn. 19.10.2020


Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 204 (6094) poz. 55570 z dnia 19 października 2020.

Załącznik: MSiG z 19.10.2020


Ogłoszenie z dn. 29.09.2020


Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa się wszystkich akcjonariuszy spółki pod firmą Element Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka") do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. al. Zwycięstwa 96/98/C1.04 w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Informujemy, że wezwania do złożenia dokumentów akcji publikowane są również w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji: MSiG nr 190 (6080) poz. 50077 z dnia 29 września 2020.

Załącznik: MSiG z 29.09.2020


Bezpłatnie poznaj Element

system rekrutacyjny takich firm jak

Logo firmy Electrolux
Logo firmy Modivo
Logo firmy Blachotrapez
Logo firmy Remax
Logo firmy Masterpress

Jesteśmy partnerem logo PFHR

Element gwarantuje najwyższy
standard rekrutacji i zgodność z RODO