Jak powinien wyglądać Twój profil Linkedin? Jak powinno wyglądać CV?

Odpowiedź na tytułowe pytanie będzie podobna, ponieważ w dzisiejszych czasach wygląd CV i wygląd profilu Linkedin jest niemal identyczny i spełnia niemal identyczne role – prezentuje nasze dotychczasowe doświadczenie zawodowe, edukacyjne, nasze umiejętności, zainteresowania i naszą wizję dalszego rozwoju zawodowego.

W tym artykule dzielimy się najlepszymi praktykami w zakresie budowy profilu Linkedin i większość tych wskazówek należy stosować również w zakresie CV. 

Na wstępie warto wspomnieć, że w ramach rozwoju systemu rekrutacyjnego Element przeprowadziliśmy niedawno badanie niemal dwustu profili Linkedin należących do osób biorących udział w naszych ankietach. Celem badania, które realizował ekspert posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie budowania marki na rynku pracy, było stwierdzenie czy profile społecznościowe na portalu Linkedin prowadzone są zgodnie z rynkowymi standardami. Osoby biorące udział w badaniu otrzymały od nas raporty dotyczące swoich profili wraz z sugestiami ewentualnych poprawek. Przy okazji badania pojawiły się ogólne wnioski i wskazówki w zakresie prowadzenia profilu Linkedin.

Jak powinno wyglądać zdjęcie w CV i na profilu Linkedin?

Zdjęcie nie jest elementem koniecznym profilu, a jedynie rekomendowanym. Zdjęcie może pozytywnie wpływać na ogólny odbiór profilu, przy czym nieprofesjonalne zdjęcie może wywrzeć skutek odwrotny do zamierzonego.

Aby zdjęcie prezentowało się profesjonalnie należy zadbać oczywiście o własny, schludny wygląd i ubiór, ale nie można również zapomnieć o otoczeniu. Najlepszym wyborem będzie środowisko pracy, nasze biuro lub neutralne tło, które nie wpłynie na odbiór zdjęcia. Mniej korzystnie postrzegane są zdjęcia w kreacjach wieczorowych lub fotografie rodzinne z dziećmi, czy z przyjęć okolicznościowych. Potencjalny pracodawca oczekuje od swoich pracowników profesjonalizmu oraz umiejętności oddzielania życia prywatnego i zawodowego.

Większości analizowanych w badaniu profili posiadała zdjęcie profilowe. W znakomitej większości przypadków zdjęcia były w pełni profesjonalne i nie mieliśmy do nich żadnych zastrzeżeń. Z tym elementem właściciele profilów nie mają zatem problemu.

Wersje językowe profilu na Linkedin

Nie wszyscy wiedzą, że Linkedin umożliwia skorzystanie z możliwości prowadzenia profilu w dwóch językach. Opcja ta dostępna jest w widoku profilu po prawej stronie.

Jeśli Twoim celem jest maksymalna ekspozycja profilu i umożliwienie aby wyświetlał się w wynikach wyszukiwania fraz podanych w różnych językach (np. polskim i angielskim), to warto skorzystać z tej funkcji i przygotować dwie wersje językowe profilu. Pamiętajmy, że nie wszyscy rekruterzy pracują w tym samym języku, w którym prowadzimy profil. Jeśli rekruter przyzwyczajony jest do wyszukiwania kandydatów w języku angielskim, a nasz profil jest po polsku, to może okazać się, że po prostu nas nie znajdzie. Dodatkowo jeśli rekruter poszukuje osoby biegle posługującej się językiem np. angielskim, to w sposób naturalny jego uwaga może skupiać się bardziej na wyszukiwaniu i analizie profili prowadzonych właśnie w tym języku.

Spośród analizowanych przez nas profili nieznacznie przeważają te prowadzone w języku polskim, przy czym wyraźnie zauważalna jest tendencja do prowadzenia profilu w języku angielskim przez osoby zatrudnione w branży IT, SEO czy np. Fintech.

W przypadku CV bezpiecznym rozwiązaniem jest przesyłanie dokumentu w języku Polskim, aczkolwiek część pracodawców, w szczególności firmy międzynarodowe, mogą oczekiwać CV w języku angielskim.

Podsumowanie zawodowe

Podsumowanie zawodowe jest jednym z najważniejszych elementów profilu i jednocześnie jednym z najczęściej zaniedbywanych. Jest to element, który powinien zawierać kluczowe informacje o dotychczasowych osiągnięciach i obecnym kierunku rozwoju zawodowego, ze wskazaniem stanowisk, którymi w danym punkcie rozwoju kariery jesteśmy zainteresowani. Często spotykanym błędem jest jednak streszczanie doświadczenia zawodowego w podsumowaniu lub pomijanie planowanego dalszego kierunku rozwoju.

Brak podsumowania, lub podsumowanie, które nie zawiera wskazanych powyżej informacji może utrudnić rekruterowi podjęcie prawidłowej decyzji, w szczególności jeśli opis doświadczenia zawodowego, który znajduje się w dalszych elementach profilu, jest również niekompletny. Wynika to z faktu, iż pozostała część profilu mówi jedynie o historii naszego zawodowego życia, nie ma tam miejsca na wskazanie interesującego nas kierunku rozwoju. W podsumowaniu możemy zatem wskazać potencjalnym pracodawcom np. branże w której chcielibyśmy pracować, interesujące nas stanowisko czy zakres obowiązków. Ponadto to w tym miejscu warto opisać nasze główne kompetencje i mocne strony. Podsumowanie zawodowe jest tym miejscem, w którym możemy wykorzystać kreatywność by pokazać się z jak najlepszej strony i wskazać interesujący nas kierunek rozwoju. Nie jest rzadkością, że z dotychczasowego doświadczenia zawodowego wynika jedno, ale plany na dalszy rozwój są zupełnie inne.

Przygotowując podsumowanie zawodowe warto patrzeć na ten element z jeszcze jednego punktu widzenia. Mianowicie jest to miejsce, w którym możemy użyć słów, które nie pasują do innych elementów naszego profilu, a których użycie spowoduje wyświetlenie naszego profilu w wynikach wyszukiwania, gdy rekruter będzie szukał potencjalnych kandydatów własnie za pomocą tych słów. W tym sensie słowa postrzegamy jako kluczowe frazy czy wręcz hashtagi.

Przykład dobrego podsumowania zawodowego

Załóżmy że jesteśmy pracownikiem firmy produkcyjnej na stanowisku inżyniera. Chcielibyśmy jednak rozwijać się nie tylko w zakresie inżynierii, ale także w zakresie nawiązywania relacji biznesowych. Generalnie lubimy kontakt z ludźmi i czujemy się mocni sprzedażowo. Dodatkowo znamy kilka osób pracujących na stanowisku inżyniera sprzedaży, wiemy na czym polega ich praca i podjęliśmy decyzję, że chcemy spróbować własnych sił na takim stanowisku. Ten nasz zamiar jest dobrym przykładem informacji, której nie umieścimy w opisie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, lecz jak najbardziej powinniśmy napisać o tym w podsumowaniu zawodowym. Warto zatem umieścić kilka zdań o tym, że dostrzegamy własny potencjał sprzedażowy i planowanym przez nas kolejnym wyzwaniem zawodowym jest podjęcie pracy na stanowisku “inżynier sprzedaży”.

“inżynier sprzedaży” będzie właśnie kluczową frazą, która pozwoli wyszukać nasz profil wszystkim, którzy poszukują kandydatów na stanowisko inżyniera sprzedaży. Warto takie kluczowe frazy zapisywać w naszym profilu dokładnie w taki sposób, w jaki będzie wpisywał je rekruter w wyszukiwarce. W tym konkretnym przypadku, w podsumowaniu zawodowym, warto posłużyć się zatem wyrażeniem “… na stanowisku inżynier sprzedaży” zamiast “… na stanowisku inżyniera sprzedaży”. Nie jestem pewien czy to jest bardzo poprawne z punktu widzenia językowego, ale na pewno poprawne z punktu widzenia funkcji, jakie ta fraza ma pełnić na naszym profilu. Pozostaje jeszcze pytanie, czy Linkedin w ogóle pokaże profile posiadające frazę “inżyniera sprzedaży” jeśli użyjemy w wyszukiwarce frazy “inżynier sprzedaży” – z tego co pamiętam – i co potwierdził przed chwilą szybki test – wynika, że nie pokaże. Czy ktoś z Państwa testował to dokładnie?

Doświadczenie zawodowe

Najważniejsze informacje, które powinny znaleźć się w tej części to oczywiście firma naszego pracodawcy (i wszystkich poprzednich), nazwa stanowiska, dokładna (przynajmniej co do miesiąca) data rozpoczęcia i zakończenia pracy, oraz dokładny opis codziennych obowiązków.

Dokładny opis obowiązków na każdym stanowisku pracy jest kopalnią wiedzy dla rekruterów i pozwala szybko i celnie ocenić przydatność naszego profilu do projektu rekrutacyjnego. Wraz z dobrze uzupełnionym podsumowanie zawodowym to właśnie zakres obowiązków jest najistotniejszym elementem naszego profilu. To w tym miejscu informujemy czym konkretnie zajmowaliśmy się na poszczególnych stanowiskach, a zatem z czego dokładnie składa się nasze doświadczenie zawodowe. Pamiętajmy, że w różnych organizacjach tak samo nazywające się stanowisko pracy może oznaczać zupełnie co innego. Warto zatem opisać swoje obowiązki możliwie szeroko, nie obawiając się przesady. Najlepiej kierować się zasadą, że lepiej napisać za dużo niż za mało. Pamiętajmy, że bolączką rekruterów jest przede wszystkim brak informacji a nie ich nadmiar.

Przykład jak dobrze opisać doświadczenie zawodowe na Linkedin

Stanowisko: Business Development Manager. 

Zakres obowiązków: 

 • Generowanie leadów sprzedażowych poprzez cold calling.
 • Cold visits.
 • Udział w targach i konferencjach oraz przygotowywanie i realizowanie kampanii emailowych.
 • Monitoring rynku, zarówno w zakresie klientów jak i konkurencji.
 • Proponowanie strategii sprzedaży usług firmy.
 • Samodzielna realizacja ustalonej strategii sprzedaży oraz umocowanie do negocjacji i zawierania umów handlowych.
 • Odpowiedzialność za realizacje ustalonych kwartalnych i rocznych targetów sprzedażowych.
 • Praca w oparciu o ustalone KPI.
 • Raportowanie do Business Development Director.
 • Rekrutacja i szkolenie pracowników pionu handlowego.

Warto również dodać wymierne efekty naszej pracy na wskazanym stanowisku (np. zwiększenie sprzedaży o 15%, realizacja targetu średnio na poziomie 120%, skuteczne wprowadzenie nowego produktu na rynek, zmniejszenie kosztów związanych z procesami sprzedażowymi), otrzymane nagrody czy wyróżnienia.

Brak opisu stanowiska to często dyskwalifikacja w oczach rekrutera, który w kolejnej sekundzie może przejść do innego, dobrze uzupełnionego profilu. Pamiętajmy, że diabeł tkwi w szczegółach i dokładne opisanie zakresu obowiązków pozwala te szczegóły ujawnić (przynajmniej częściowo), co znacznie ułatwia analizę profilu oraz zwiększa prawdopodobieństwo, że otrzymamy od rekrutera kontakt z prawidłowo dobraną ofertą pracy. Nie dziwmy się, że ofert brakuje lub są nietrafione, jeśli nasz profil nie jest dobrze opisany.

Edukacja w CV i w profilu Linkedin

Ten element profilu jest najczęściej wypełniony bezbłędnie, podstawowe informacje o edukacji znajdują się w praktycznie każdym profilu. Jest to jednak równocześnie element prosty, nie wymagający dłuższych opisów, a także stosunkowo nieistotny z punktu widzenia rekruterów. Z mojego doświadczenia zawodowego, a także z badań które przeprowadziliśmy w tym zakresie, wynika, że element edukacji jest uznawany za nieistotny zarówno przez właścicieli profili jak i przez rekruterów (linki do badań poniżej). Nie oznacza to oczywiście, że nie należy uzupełniać tego elementu profilu. Ukończenie szkoły wyższej jest często standardem i wówczas warto pokazywać, że ten standard jest zachowany. Rzadko, ale jednak zdarzają się też tacy pracodawcy, dla których ukończenie konkretnego kierunku studiów lub nawet uczelni, jest wymogiem koniecznym.

Umiejętności/rekomendacje

Potwierdzanie umiejętności współpracowników to zdecydowanie zaniedbywany element. Z perspektywy rekrutera nie jest to błąd, ponieważ nie jest to kwestia zależna tylko od właściciela profilu, ale zdecydowanie warto poświęcić czas i włożyć wysiłek w rozwój tego elementu. Rekomendacja może być postrzegana jako przewaga nad innymi potencjalnymi kandydatami, nie warto więc jej bagatelizować. Z perspektywy rekrutera możliwość potwierdzenia kompetencji przez inną osobę jest niezwykle cenna. To przecież naturalne, że łatwiej nam zaufać polecanym osobom lub firmom. Jeśli dodatkowo okaże się, że rekomendującym jest osoba, którą znamy, wówczas wartość takiej rekomendacji może znacznie wzrosnąć.

Profil Linkedin vs CV

Zacierają się różnice pomiędzy profilami LinkedIn, a życiorysami, które otrzymujemy jako rekruterzy. Linkedin standaryzuje profile w ten sposób, aby zawierały wszystkie informacje jakie pojawiają się zazwyczaj w CV. Oczywiście wciąż pusty arkusz w edytorze tekstu da nam dużo więcej swobody w zakresie tworzenia życiorysów, niemniej jednak dla 95% osób format oferowany przez Linkedin w zupełności wystarczy.

Profil Linkedin ma dla rekrutera kilka dużych przewag nad życiorysami: (1) jest ustandaryzowany w przeciwieństwie do różnych sposób tworzenia życiorysów, (2) pokazuje wspólne kontakty, dzięki czemu łatwiej nam uzyskać dodatkowe informacje o interesującej nas osobie, (3) częściej zawiera rekomendacje i zazwyczaj wskazuje większy zakres umiejętności.

Wspomniana standaryzacja profilu Linkedin ma jeszcze jedną dodatkową przewagę nad dokumentami CV przygotowanymi własnoręcznie. Nowoczesne systemy rekrutacyjne potrafią analizować treść profili kandydatów. Dzięki tej analizie system rekrutacyjny może lepiej dopasować profil kandydata do procesu rekrutacyjnego oraz może ułatwić odnalezienie kandydata w systemie. W systemie rekrutacyjnym Element wykorzystujemy tę standaryzację i profile Linkedin pobrane jako pliki PDF są najwygodniejszą formą przenoszenia danych kandydata do systemu.

Linki do badań.

Obiecane linki do przeprowadzanych przez nas badań tyczących się opisanych wyżej zagadnień:

Polecamy:

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Do zobaczenia Huge Thing!

Dwa miesiące intensywnej nauki za nami. Mamy solidną dawkę wiedzy o tym jak lepiej rozwiązywać problemy rekrutacyjne naszych klientów i jak ulepszać system rekrutacyjny Element.

Czytaj więcej »

3 sekundy - tyle wystarczy by odrzucić profil kandydata. Wyniki badań biometrycznych.

Pierwszy etap selekcji kandydatów w toku procesu rekrutacyjnego polega zazwyczaj na przejrzeniu CV lub profilu Linkedin. Wstępna analiza profilu kandydata zabiera doświadczonemu rekruterowi od kilku do kilkunastu, czasem kilkudziesięciu sekund. Nie jest zatem przesadą stwierdzenie, że o losie kandydata rozstrzygają dosłownie sekundy. Ktoś nieposiadający doświadczenia rekrutacyjnego mógłby zapytać – czy to normalne?

Celem wstępnej selekcji jest odrzucenie z procesu rekrutacji profili niespełniających podstawowych kryteriów. Przejrzenie kilkudziesięciu, czasem kilkuset, wyrazów składających się na typowy profil kandydata, skupiając się przede wszystkim na opisie doświadczenia zawodowego i wskazanych umiejętnościach, to rzeczywiście kwestia sekund, a nie minut (tutaj opis badania, z którego wynika, że analizując profil skupiamy się przede wszystkim na doświadczeniu zawodowym). Czas analizy profilu jest naturalnie tym krótszy, im mniej jest kryteriów do zweryfikowania i czym uboższy w treść profil kandydata. W skrajnych przypadkach, gdy analizujemy szczątkowo uzupełniony profil, decyzja następuje dosłownie po 3 sekundach.

Rekrutacja pracowników - wyniki badań biometrycznych

Jako przykład i ciekawostkę przedstawiam poniżej wyniki badań biometrycznych (a dokładnie okulograficzynych, ang. eye tracking) analizy dwóch profili przez doświadczonego rekrutera. Badania przeprowadzone zostały w związku z pracą nad funkcjonalnościami automatyzującymi sourcing i selekcję kandydatów za pomocą systemu rekrutacyjnego Element. (Link do artykułu na naszym blogu, w którym znajdziesz więcej informacji o tym badaniu)

Pierwszy badany profil kandydata jest uzupełniony szczątkowo, drugi jest kompletny. Wyniki zaprezentowane są w formie tak zwanych map cieplnych. Badanie śledzi wzrok rekrutera podczas analizy profilu. Dzięki temu wiemy, w jakiej kolejności elementy profilu kandydata są analizowane przez rekrutera i jak długo trwa obserwacja poszczególnych elementów i całego profilu. Czerwone miejsca na mapie cieplnej to te, na których wzrok rekrutera skupiał się najdłużej.

Profil szczątkowo uzupełniony. Rekruter analizował profil około 3 sekundy:

Profil kompletny, dobrze uzupełniony. Analiza zabrała rekruterowi kilkadziesiąt sekund:

Wnioski - wstępna rekrutacja online

Z badania biometrycznego dotyczącego selekcji kandydatów na portalu Linkedin można wyciągnąć następujące wnioski.

 • Dobrze uzupełniony profil to absolutna podstawa do tego, aby zwrócić uwagę rekrutera na dłużej niż kilka sekund. 
 • Sprawny rekruter potrzebuje kilka do kilkunastu sekund, aby zadecydować o tym, czy profil spełnia podstawowe wymagania dla potrzeb procesu rekrutacyjnego.
 • Opis doświadczenia zawodowego jest najważniejszy i ten element jest analizowany przede wszystkim.
Jeśli chcesz wiedzieć jak powinien wyglądać profesjonalnie przygotowany profil Linkedin, to zachęcam do lektury artykułu, który dedykowany jest właśnie temu tematowi. Link poniżej:

 

Polecamy:

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Do zobaczenia Huge Thing!

Dwa miesiące intensywnej nauki za nami. Mamy solidną dawkę wiedzy o tym jak lepiej rozwiązywać problemy rekrutacyjne naszych klientów i jak ulepszać system rekrutacyjny Element.

Czytaj więcej »

Biometria w rekrutacji - analiza CV kandydatów w Element ATS

13 grudnia 2018 roku grupa naukowców współpracująca z Centrum Badań i Analiz Rynku, została powitana w naszej siedzibie w Gdyni, gdzie na co dzień rozwijamy Element, innowacyjny system rekrutacyjny

Celem spotkania było przeprowadzenie badań biometrycznych nad metodą analizy profili kandydatów biorących udział w procesach rekrutacyjnych. W badaniach brało udział szereg rekruterów, w tym również ja.

Badanie sposobu analizy CV kandydatów zostało przeprowadzone przy użyciu urządzeń biometrycznych. Jedno urządzenie, detektor dołączony do laptopa, śledzi oko badanego i analizuje, na które elementy profilu kandydata wzrok jest ukierunkowany. Drugie urządzenie – okulary – wspomaga pracę pierwszego.

W jaki sposób eksperci i ich narzędzia pomogły nam w rozwoju technologii stosowanych w ATS Element?

Rozwijana w systemie Element technologia wspomaga wiele obszarów związanych z procesami rekrutacyjnymi. Jednym z tych obszarów jest analiza profili kandydatów, którzy trafiają do naszego systemu rekrutacyjnego.

Opracowując algorytmy funkcjonalności analizującej treść profili, postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób doświadczony rekruter przeprowadza taką analizę. Dzięki zaawansowanej technologii badania możemy dokładnie zbadać ten proces.

Urządzenia badawcze śledząc wzrok weryfikują w jakiej kolejności rekruter czyta profil, jak szybko to robi, które elementy profilu zwracają więcej uwagi, które mniej. To cenne informacje, które pozwolą zaprogramować algorytm automatyzujący te działania na wzór pracy doświadczonego rekrutera.

Dzięki tak wnikliwym i dokładnym badaniom, nasz system rekrutacyjny zostanie wyposażony w bardzo efektywne narzędzie automatyzujące selekcję kandydatów i sprawi, że rekrutacja pracowników będzie odbywała się sprawniej. Opracowywana technologia powinna znacząco skrócić pracę rekrutera w toku procesu wstępnej selekcji kandydatów.

Wkrótce opublikujemy wyniki badań na naszym blogu.

Polecamy:

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Ostatnie wpisy:

Do zobaczenia Huge Thing!

Dwa miesiące intensywnej nauki za nami. Mamy solidną dawkę wiedzy o tym jak lepiej rozwiązywać problemy rekrutacyjne naszych klientów i jak ulepszać system rekrutacyjny Element.

Czytaj więcej »