Najbardziej wartościowa funkcja ChatGPT dla organizacji

5 czerwca 2024

Wnioski ze szkoleń z obszaru AI

W ostatnich dniach przeprowadziłem kolejne szkolenia z obszaru AI. Jedna firma szkoliła swój dział HR, druga całą swoją organizację. Te i poprzednie szkolenia utwierdzają mnie w przekonaniu, że jedną z największych korzyści, jakie ChatGPT niesie dla firm, jest możliwość budowania tzw. GPTs – czyli własnych baz wiedzy wspieranych przez ChatGPT, do których dostęp można ograniczyć wyłącznie do członków swojej organizacji.

Dzięki temu dostępowi, pracownicy mogą wygodnie i bez angażowania innych osób pozyskiwać potrzebne informacje, takie jak dane o produktach i usługach firmy, wzory umów czy ofert, zasady postępowania określone w przepisach i regulaminach, informacje kontaktowe, wzory wiadomości, dobre praktyki itp.

Wiedza gromadzona wewnątrz organizacji, jej wewnętrzny know-how oraz zasady funkcjonowania to idealne obszary do zarządzania i udostępniania przy pomocy dużych modeli językowych. Dzięki takim rozwiązaniom jak GPTs od OpenAI, wdrożenie sztucznej inteligencji do zarządzania firmową wiedzą jest proste i tanie. Choć to rozwiązanie ma pewne ograniczenia i zagrożenia, w większości przypadków są one akceptowalne w kontekście oferowanych korzyści.

GPT na przykładzie Elementu

Takich GPTs zbudowałem już kilka. Dla klientów i dla siebie samego. Jeden także dla systemu rekrutacyjnego Element i właśnie przykładem Elementu się posłużę, by pokazać wartość omawianego rozwiązania.

Co jakiś czas Element jest proszony o przedstawienie nie tylko standardowej oferty, ale także odpowiedzi na kilkadziesiąt szczegółowych pytań dotyczących systemu. W postępowaniach przetargowych najczęściej otrzymujemy excelowe tabele z wieloma pytaniami dotyczącymi takich spraw, jak bezpieczeństwo systemu, RODO oraz funkcjonalności. Uzupełnianie tych tabel jest dla mnie czasochłonne i nudne. Chciałem to zadanie zautomatyzować i GPT mi na to pozwolił.

Stworzyłem zatem własnego GPT i nazwałem go Element Compliance Helper. Wgrałem do niego:

 • Zestaw podstawowych informacji technicznych dotyczących systemu, jego bezpieczeństwa i zgodności z RODO.
 • Kilka zestawów pytań i odpowiedzi, dotyczących powyższych kwestii, które przygotowywałem ręcznie w ramach wcześniejszych procesów przetargowych.
 • Cały zbiór dokumentów wewnętrznych i handlowych zawierających setki różnych informacji, często powtarzających się w odpowiedziach na pytania klientów. Pytania często dotyczyły tych samych lub zbliżonych kwestii, ale były zadawane w różny sposób, co utrudniało zarządzanie wiedzą.

Element Compliance Helper, zbudowany za pomocą ChatGPT, otrzymał dostęp do powyższego zbioru informacji i od teraz stał się moim źródłem odpowiedzi na pytania klientów. Gdy pojawia się pytanie dotyczące Elementu, na które nie znam odpowiedzi, po prostu zadaję je mojemu GPT. Poniżej przykład takiego pytania i odpowiedzi:

Podkreślam, że powyższej odpowiedzi standardowy ChatGPT nie udzieli. Standardowy, tzn. taki, do którego dostęp masz Ty i reszta świata. Nie udzieli, ponieważ nie ma dostępu do wiedzy, którą ja wgrałem do mojego GPT. Mogę dać dostęp komukolwiek do mojego GPT, ale nie muszę.

GPTs - korzyści i zagrożenia

Z moich obserwacji GPTs niosą następujące kluczowe korzyści i zagrożenia:

Korzyści:

 • Zwiększona efektywność zarządzania wiedzą dzięki automatyzacji analizy i organizowania dużej ilości danych.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej dzięki automatyzacji udzielania spersonalizowanych odpowiedzi na zapytania pracowników.
 • Łatwość i niski koszt tworzenia GPTs oraz aktualizacji bazy danych.
 • Szybkie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w organizacji.

Zagrożenia / Problemy:

 • Wszelkie dane przekazywane do GPTs trafiają do OpenAI z siedzibą w USA.
 • Ograniczony kontekst GPTs powoduje, że efektywność pracy spada wraz z rosnącą ilością informacji. Innymi słowy, im większa dostarczona baza wiedzy, tym gorzej GPTs działają. Tymczasowym rozwiązaniem jest tworzenie osobnych GPTs dla różnych procesów lub obszarów działalności organizacji, np. osobny GPT dla HR, osobny dla działu sprzedaży, osobny do obsługi klienta itp.
 • Halucynacje, czyli ryzyko, że w przypadku braku wiedzy na określony temat, AI wymyśli i przekaże bez ostrzeżenia fikcyjną informację.

Jeśli zatem chcemy korzystać z GPTs w obecnej formie, to musimy robić to ze świadomością ich problemów. Moim zdaniem problemy z ograniczonym kontekstem i halucynacjami są jednak tymczasowe i będą minimalizowane wraz z pojawianiem się kolejnych modeli. Warto więc zainteresować się już dziś tego typu rozwiązaniami, nawet jeśli są niedoskonałe, ponieważ tempo ich udoskonalania jest wysokie, a korzyści bardzo atrakcyjne.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu GPTs, daj znać.

Najczęściej czytane:

 1. Darmowe ogłoszenia o pracę i największa lista źródeł kandydatów – największa w Polsce lista bezpłatnych i płatnych źródeł kandydatów
 2. Praca w HR – najnowsze oferty pracy i aktualne średnie wynagrodzenia w branży HR
 3. Akademia Rekrutacji – zbiór wiedzy na temat rekrutacji oraz raporty z rynku pracy.
 4. Gowork – jak reagować na negatywne opinie o pracodawcach – Kompleksowy poradnik dla pracodawców.
 5. Sztuczna inteligencja w rekrutacji i Chat GPT-3 – wszystko co musisz wiedzieć o najnowszej wersji sztucznej inteligencji i jej możliwych zastosowaniach, także w rekrutacji.
 6. RODO w rekrutacji – sourcing, direct search, ogłoszenia. Wszystko co musisz wiedzieć – kompleksowy poradnik RODO w rekrutacji z naciskiem na działania typu direct search / sourcing.
 7. Wszystko o systemach ATS – poradnik wyboru systemu rekrutacyjnego
Picture of Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

Founder & CEO @ Element

Nasze artykuły przeczytasz także na Medium, Hashnode, Reddit, Substack.

Ostatnie wpisy: