Wideo wiadomości w rekrutacji - czym są i czy są potrzebne? Ankieta

3 sierpnia 2022

Czym są wideo wiadomości i czym różnią się od wideorozmowy i wideokonferencji?

Na wszelki wypadek wytłumaczymy, czym są wideo wiadomości i czym różnią się od wideokonferencji.

Wideorozmowa i wideokonferencja to zdalne spotkanie dwóch lub większej liczby osób z wykorzystaniem transmisji wideo.

Wideo wiadomości tym się różnią od powyższego, że nie dochodzi do równoczesnego spotkania. Wiadomości nagrywane są i przekazywane drugiej stronie w ten sam sposób, jak przekazujemy wiadomości SMS czy też tak, jakbyśmy rozmawiali na czacie. Nagranie i odbiór wiadomości mogą nastąpić w różnym, czasem znacznie oddalonym od siebie momencie. Ta różnica w czasie nazywana jest również asynchronicznością. Można zatem spotkać się z pojęciem asynchroniczna komunikacja wideo, czy też asynchroniczne wiadomości wideo.

Wideo wiadomości w procesach rekrutacyjnych

W procesach rekrutacyjnych asynchroniczne (niejednoczesne) wiadomości wideo służą przede wszystkim  do:
 
 • Przesyłania kandydatom pytań rekrutacyjnych w formie wideo.
 • Umożliwienia kandydatom nagrywania autoprezentacji, odpowiedzi na pytania rekrutera, bądź też przedstawiania własnych pytań.
 • Przedstawiania przez pracodawcę oferty pracy w formie nagrania wideo.
 • Przedstawienia przez pracodawcę informacji o postępach w rekrutacji w formie nagrania wideo.

Przykład wideo wiadomości w procesie rekrutacyjnym

Poniżej przykład wykorzystania aplikacji VocalVideo, która umożliwia tworzenie pytań aplikacyjnych i nagrywanie odpowiedzi kandydatów w formie wideo. W tym przykładzie kandydat bierze udział w procesie rekrutacyjnym w firmie Wonolo, która korzysta z aplikacji VocalVideo. Pytania do kandydata przygotowane są w formie tekstowej, kandydat nagrywa wideo odpowiedzi.

Korzyści stosowania wideo wiadomości w procesach rekrutacyjnych

Głównymi korzyściami stosowania asynchronicznej komunikacji wideo w procesach rekrutacyjnych są:
 
 1. Oszczędność czasu wynikająca ze zmniejszenia częstotliwości spotkań z kandydatami.
 2. Standaryzuje proces komunikacji z kandydatami — każdy kandydat otrzymuje dokładnie takie same pytania, zadane przez tę samą osobę w dokładnie taki sam sposób. Wpływa to korzystanie na równe traktowanie kandydatów.
 3. Łatwiejsza współpraca pomiędzy uczestnikami procesu rekrutacyjnego, którzy mogą zobaczyć wideo wiadomości kandydata w dogodnym dla siebie momencie.
 4. Przedstawienie pracodawcy i korzyści jego oferty w formie wideo wiadomości wzmacnia siłę przekazu i korzystniej wpływa na wizerunek pracodawcy.
 5. Uwzględnienie komunikacji niewerbalnej, bardziej ludzkie podejście niż w przypadku komunikacji tekstowej (mail, czat). Odbiorcy widzą siebie, swoje gesty i emocje.
 6. Brak konieczności żmudnego ustalania dogodnego dla wszystkich uczestników terminu telekonferencji i wygodniejsza komunikacja dla osób z różnych stref czasowych – skutkujące przyspieszeniem komunikacji.

Wady stosowania wideo wiadomości w procesach rekrutacyjnych

Naturalnie istnieją również wady asynchronicznej komunikacji wideo w procesach rekrutacyjnych:

 1. Trudniejsze przeszukiwanie i przeglądanie wiadomości wideo wymienianych w toku rekrutacji. Ułatwieniem może być zastosowanie automatycznej transkrypcji i uwzględnienie jej w wyszukiwaniu.
 2. Mniej “ludzki” odbiór w porównaniu z komunikacją wideo na żywo (wideokonferencją). Uczestnik, szczególnie gdy nie zna odbiorcy i nie ma nawiązanej z nim relacji, może mieć wrażenie, że komunikuje się z komputerem, a nie z drugą osobą.
 3. Przygotowanie nagrania i zapoznanie się z nim wymaga więcej wysiłku niż w przypadku wiadomości tekstowych. Konieczne jest posiadanie kamery, odpowiedniego oświetlenia, mikrofonu i głośników/słuchawek oraz odpowiednich warunków do nagrania i odtworzenia wiadomości, wyciszenie tła etc.

Wideo wiadomości w rekrutacji - podsumowanie

W procesach rekrutacyjnych istnieje wiele metod komunikacji w zespole oraz z osobami spoza firmy np. klientami, partnerami czy kandydatami. Wymienić możemy tutaj m.in.: komunikację tekstową (mail, czat), głosową (rozmowa telefoniczna), wideo na żywo (wideokonferencje) oraz wideo asynchroniczne (wideo wiadomości).

Istotne jest, aby dobrać odpowiednie metody do potrzeb. Jest to szczególnie ważne w kontekście rozbudowanych procesów łączących wielu interesariuszy, a takimi są procesy rekrutacji. Dopasowanie wygodnej i skutecznej metody komunikacji do danego etapu procesu jest kluczowe, aby zachować odpowiednią dynamikę oraz obniżyć koszty i czasochłonność.

Z tego powodu nowoczesne narzędzia wspierające procesy rekrutacyjne powinny umożliwiać wykorzystanie wszystkich kluczowych metod komunikacji w prosty i intuicyjny sposób.

Czy chciałabyś/chciałbyś korzystać z wideo wiadomości w procesach rekrutacyjnych? Anonimowa ankieta!

System rekrutacyjny Element, wraz z jednym z dostawców usług wideo komunikacji, analizuje świadomość korzyści wideo rekrutacji na Polskim rynku pracy i potrzebę dostarczenia funkcji wideo wiadomości w systemach ATS. W związku z powyższym mamy do Ciebie serdeczną prośbę o poświęcenie około 4 minut na uzupełnienie anonimowej ankiety badającej ten właśnie temat.

➡️➡️➡️Link do anonimowej ankiety: https://wideo-w-rekrutacji.webankieta.pl/ ⬅️⬅️⬅️

Partner medialny ankiety:

Polecam:

Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Nasze artykuły przeczytasz także na Medium, Substack, Hashnode, Tealfeed, Polywork

Ostatnie wpisy: