HRBP – elastyczna i wszechstronna rola dla rekrutera?

29 listopada 2023

Rekruterzy niepewni swoich losów szukają alternatyw i zabezpieczeń

Między zadaniami związanymi z pracą nad rozwojem systemu ATS Element, wraca w moich myślach temat rekruterów, którzy są niepewni swoich losów w dobie obecnego kryzysu gospodarczego. Temat wraca, ponieważ cały czas powtarzają się na grupkach HR’owych posty o tym, że rekruter szuka pracy i lub zastanawia się nad zmianą specjalizacji, lub w branży.

Zmieniające się wymagania rynku pracy sprawiają, że tradycyjne role w dziedzinie HR mogą wydawać się ograniczone, a rozwój kariery wymaga elastyczności i adaptacji do nowych realiów. W tym kontekście, rekruterzy z doświadczeniem, podobnie jak inni specjaliści HR, muszą poszukiwać nowych możliwości, które pozwolą im wykorzystać nabyte umiejętności w bardziej zróżnicowanym zakresie zadań.

HRBP jest ciekawą opcją dla osób, które chcą pozostać w HR

HR Business Partner (HRBP) wydaje się atrakcyjną opcją dla tych, którzy chcą nadal rozwijać się w branży HR. Ta rola łączy w sobie głębokie zrozumienie biznesu z umiejętnościami zarządzania zasobami ludzkimi, oferując możliwość pracy blisko z kierownictwem firmy i bezpośredni wpływ na strategię personalną. Dla rekruterów najważniejsze może okazać się to, że HRBP nie jest ograniczony do jednego obszaru HR, lecz może angażować się w różnorodne aspekty zarządzania ludźmi, przede wszystkim w procesy rekrutacyjne.

HRBP w praktyce jest rozumiany szeroko

Rola HRBP w praktyce jest często definiowana bardzo szeroko, co stanowi jej unikalną wartość. HRBP mają możliwość pracy na wielu frontach, od analizy i interpretacji danych dotyczących zatrudnienia, po rozwijanie strategii dotyczących kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników. Ta wszechstronność pozwala na adaptację do specyficznych potrzeb organizacji, co jest szczególnie ważne w zmieniających się warunkach rynkowych. HRBP często pełni rolę doradcy i stratega, co pozwala im na głębsze zrozumienie i wpływ na kierunki rozwoju organizacji.

Przygotowałem szybką analizę kilku ogłoszeń rekrutacyjnych na stanowisko HRBP. Dzięki tej analizie chciałem zobaczyć i przedstawić Wam, że różne firmy oczekują realizacji zupełnie innych obowiązków w roli HRBP. Oczywiście są też wśród tych ogłoszeń obowiązki wspólne. Co prawda niektóre obowiązki opisane są tak bardzo ogólnie, że w rzeczywistości nie wiadomo, co konkretnie się w nich mieści, ale mimo wszystko można dostrzec pewne różnice pomiędzy tymi rolami.

Ogłoszenie Unikalne obowiązki Powtarzające się obowiązki
Worldline - Wsparcie i doradztwo w zakresie lokalnych procesów HR, w tym prawa pracy, płac i administracji kadrowej
- Organizacja i prowadzenie "Dnia Powitalnego" dla nowych pracowników
- Współpraca z zespołem ds. pozyskiwania talentów
- Udział w badaniach satysfakcji pracowników i opracowywanie planów działania
Grid Dynamics Poland - Bliska współpraca z menedżerami ds. dostaw i inżynierii
- Wspieranie organizacji w komunikacji i doradztwie HR
- Współpraca z globalnym zespołem w tworzeniu i utrzymaniu procesów i polityk HR
- Ocena ryzyka i działania związane z zatrzymywaniem pracowników
- Wsparcie w organizacji i uczestnictwo w wydarzeniach wewnętrznych i szkoleniach
- Współpraca z zespołem HR i administracyjnym
Hager Business Services - Wsparcie kadry menedżerskiej w zakładach produkcyjnych
- Rozwój kadry średniego szczebla w dziale operacyjnym
- Aktywny udział w projektach HR
- Koordynacja procesu rozwoju pracowników i inicjowanie działań rozwojowych
- Udział w kreowaniu polityki wynagradzania oraz benefitów
- Wspieranie procesów komunikacji wewnętrznej i działań Employer Branding
- Planowanie i prowadzenie rekrutacji
DACHSER - Proaktywne wspieranie realizacji celów biznesowych w oddziałach
- Wdrażanie i realizacja działań związanych z polityką personalną
- Wspieranie i inspirowanie menedżerów w zarządzaniu ludźmi
- Dbanie o komunikację wewnętrzną i budowanie wizerunku pracodawcy
- Samodzielne prowadzenie projektów rekrutacyjnych
Procter & Gamble - Partnerowanie z liderami biznesu w tworzeniu strategii/planów dla realizacji celów biznesowych
- Identyfikacja strat organizacyjnych i rozwijanie planów budowania kompetencji
- Zapewnienie fundamentalnego wsparcia HR dla organizacji
- Zarządzanie danymi analitycznymi HR i operacyjnymi
- Obsługa procesów rekrutacji

Podsumowując unikalne różnice w obowiązkach dla stanowisk HR Business Partner (HRBP) w różnych firmach:

W Worldline (HRBP koncentruje się na specyfice prawnej i administracyjnej, w tym na kwestiach związanych z prawem pracy, płacami i administracją kadrową, a także odpowiada za procesy onboardingowe i exit interviews.
W Grid Dynamics  rola HRBP obejmuje bliską współpracę z menedżerami ds. dostaw i inżynierii oraz globalną i regionalną rolę w procesach i politykach HR.
W Hager Business Services HRBP zapewnia wsparcie w zakładach produkcyjnych, skupia się na rozwoju średniego szczebla kadry oraz działań Employer Branding.
W DACHSER HRBP wspiera realizację celów biznesowych w określonych lokalizacjach i dba o budowanie wizerunku pracodawcy.
W Procter & Gamble HRBP pełni rolę strategicznego partnera biznesowego, koncentrując się na rozwoju kompetencji i kultury organizacyjnej.

Każda z tych ról HRBP demonstruje unikalne aspekty i specyfikę zadań, podkreślając różnorodność i elastyczność tej funkcji w różnych środowiskach biznesowych.

Oczywiście jest też jedna, ważna dla rekruterów cecha wspólna tych ogłoszeń – wszystkie poza Grid Dynamics mówią wprost o obowiązku wsparcia lub realizacji procesów rekrutacyjnych.

HRBP może wykonywać różne zadania, od rekrutacji po employer branding

Jak wynika z mojego doświadczenia, a także z powyższej krótkiej analizy przykładowych ogłoszeń, rola HRBP jest niezwykle różnorodna i adaptacyjna, co pozwala na pokrycie szerokiego zakresu działań w dziedzinie HR. Oprócz prowadzenia rekrutacji i zarządzania talentami HRBP może zajmować się rozwijaniem pracowników i inicjatywami związanymi z budowaniem marki pracodawcy (employer branding).

W praktyce HRBP w różnych organizacjach mogą skupiać się na specyficznych aspektach, takich jak współpraca z menedżerami ds. dostaw i inżynierii, rozwój kompetencji i kultury organizacyjnej, czy nawet specyfice prawnej i administracyjnej. Ta wszechstronność, jeśli jest połączona z umiejętnościami analizy danych, planowania strategicznego i realizacji projektów zmian organizacyjnych, sprawia, że HRBP jest cennym zasobem dla każdej organizacji, zdolnym do adaptacji i reagowania na różnorodne wyzwania rynkowe.

HRBP może działać także jako freelancer, interim

Rola HRBP doskonale nadaje się również do pracy w modelu freelance lub jako interim manager. Ta elastyczność pozwala na adaptację do różnorodnych środowisk i projektów, co jest szczególnie cenne w dynamicznym środowisku biznesowym. HRBP działający jako freelancerzy lub interim managerowie mogą oferować swoje usługi różnym organizacjom, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, co może być szczególnie atrakcyjne dla firm poszukujących specjalistycznych umiejętności na krótkoterminowe projekty lub w celu przeprowadzenia specyficznych zmian.

Swoboda form współpracy może być szczególnie przydatna dla rekruterów, którzy poszukują nowych ścieżek rozwoju. Część rekruterów już działa na zasadzie freelancu, więc dla nich naturalne będzie wejście nową rolę także w tej formie współpracy. Dla rekruterów, którzy zatrudnieni sa na umowie o pracę, możliwość podjęcia współpracy jako wolny strzelec poszerza zakres dostępnych na rynku ofert. Wydaje się zatem, że są tu same korzyści.

Ryzyka i wskazówki dla rekruterów myślących o roli HRBP

Ryzyka związane z przejściem na HRBP

Przejście z roli rekrutera na HR Business Partnera może być obarczone pewnymi ryzykami i wyzwaniami. Jednym z głównych ryzyk jest konieczność szybkiego przyswojenia wiedzy z zakresu szeroko pojętego HR, co wykracza poza specjalistyczne umiejętności rekrutacyjne. HRBP musi bowiem rozumieć kompleksowe procesy HR, od rozwoju i szkolenia pracowników, przez zarządzanie talentami, aż po kwestie związane z prawem pracy i relacjami pracowniczymi. Jest na to pewna rada, o której przeczytaj poniżej.

Innym wyzwaniem jest konieczność przejścia od roli operacyjnej do bardziej strategicznej. HRBP często pracuje blisko z liderami biznesu i decydentami, co wymaga umiejętności negocjacyjnych, analitycznych i strategicznego myślenia. Ta zmiana perspektywy może być szczególnie trudna dla osób, które dotychczas koncentrowały się na zadaniach bardziej bezpośrednich i operacyjnych.

Wskazówki dla rekruterów przechodzących na HRBP

Precyzyjny dobór oferty. Poszukując swojej pierwszej pracy w roli HRBP, bardzo dobrze zrozum, czym będziesz się zajmować. Każdy punkt swoich obowiązków dokładnie omów z pracodawcą. Wywiad ma być tak szczegółowy, że gdy przyjdziesz do pracy, będziesz wiedzieć dokładnie co i kiedy masz robić. Nie możesz dać się zaskoczyć jakimś zadaniem, za które nie będziesz wiedzieć jak się zabrać. Takie zaskoczenie może doprowadzić do szybkiego zwolnienia. Jeśli rozmowa z pracodawcą nie wyjaśniła wszystkich Twoich wątpliwości, to porozmawiaj z innymi osobami, które mają odpowiednie doświadczenie, dopytaj na grupkach HR na portalu FB lub na LinkedIn.

Szkolenie i Rozwój. Rekruterzy, którzy rozważają przejście na HRBP, powinni skupić się na poszerzaniu swojej wiedzy i umiejętności w obszarach strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Warto inwestować w szkolenia, kursy i certyfikaty związane z różnymi aspektami HR. Zanim jednak zainwestujesz swój czas i pieniądze w kursy, dokładnie zrozum, jakiej wiedzy Ci brakuje i skoncentruj się na uzupełnieniu tych właśnie braków.

Zrozumienie Biznesu. HRBP musi mieć głębokie zrozumienie biznesu i jego celów. Rekruterzy powinni zapoznać się z działalnością firmy, jej strategią oraz wyzwaniami, aby móc efektywnie łączyć potrzeby biznesowe z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Jeśli Twoja dotychczasowa rola była bliska biznesu, to będziesz się czuć bardziej komfortowo w tym zakresie. Jeśli jednak Twoje zadania rekrutacyjne kończyły się na przedstawieniu kandydata i dalsze rozmowy z biznesem o rekrutacji prowadził ktoś inny, to uważaj, prawdopodobnie wejdziesz w nieco inny, szybki, konkretny, wymagający pełnego profesjonalizmu świat, który często dostarcza kolejną dawkę stresu, ale także bardzo cennego i rozwijającego doświadczenia.

Otwartość na Zmiany. Przejście na HRBP to także zmiana mentalna. Ważne jest, aby być otwartym na nowe wyzwania i gotowym do ciągłego uczenia się oraz adaptacji do nowych sytuacji.

Rekruter wchodzący w rolę HRBP - podsumowanie

Podsumowując, rola HR Business Partner jest wysoce elastyczna i wszechstronna, oferując wiele możliwości dla profesjonalistów z dziedziny HR. Dzięki swojej zdolności do adaptacji HRBP może skutecznie zajmować się różnorodnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi, od rekrutacji i employer branding po strategiczne planowanie i współpracę z liderami biznesu. Istnieją również ścieżki kariery dla HRBP jako freelancerów lub interim managerów, co daje możliwość pracy w różnych środowiskach i na różnych projektach.

Jednakże, dla rekruterów rozważających przejście na rolę HRBP, ważne jest zrozumienie związanych z tym wyzwań i podjęcie odpowiednich działań w celu rozwijania potrzebnych umiejętności i wiedzy. Poprzez odpowiednie przygotowanie, które zaczyna się od dokładnego zrozumienia nowych obowiązków, i gotowość do adaptacji, rekruter w nowej roli HRBP może zdobyć duży bagaż nowych doświadczeń i umiejętności, odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości organizacji a przede wszystkim zabezpieczyć swoją zawodową przyszłość na wypadek trudnych czasów, czyli takich, z jakimi mamy do czynienia obecnie.

Najczęściej czytane:
  1. Darmowe ogłoszenia o pracę i największa lista źródeł kandydatów – największa w Polsce lista bezpłatnych i płatnych źródeł kandydatów
  2. Job Monit HR – wynagrodzenia i oferty pracy w HR
  3. Akademia Rekrutacji – zbiór wiedzy na temat rekrutacji oraz raporty z rynku pracy.
  4. Gowork – jak reagować na negatywne opinie o pracodawcach – Kompleksowy poradnik dla pracodawców.
  5. Sztuczna inteligencja w rekrutacji i Chat GPT-3 – wszystko co musisz wiedzieć o najnowszej wersji sztucznej inteligencji i jej możliwych zastosowaniach, także w rekrutacji.
  6. RODO w rekrutacji – sourcing, direct search, ogłoszenia. Wszystko co musisz wiedzieć – kompleksowy poradnik RODO w rekrutacji z naciskiem na działania typu direct search / sourcing.
  7. Wszystko o systemach ATS – poradnik wyboru systemu rekrutacyjnego
Picture of Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Nasze artykuły przeczytasz także na Medium, Hashnode, Tealfeed, Substack.

Ostatnie wpisy: