Przyszłość pracy - najważniejsze wnioski raportu Future of Jobs 2023

2 stycznia 2024

Przyszłość pracy - Future of Jobs 2023

O przyszłości pracy pisałem już wielokrotnie i będę z pewnością jeszcze wielokrotnie o tym pisać. Tym razem jednak rozpisało się World Economic Forum, które zebrało sporo interesujących danych i przedstawiło je w niemal 300-stronicowym raporcie Future of Jobs 2023. Link do raportu: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2023.pdf

Zmiany w stanowiskach pracy

Jeśli czytanie 300-stronicowego dokumentu nie jest dla Ciebie priorytetem, a mimo wszystko chcesz poznać najważniejsze wnioski raportu, to wykonałem dla Ciebie tę pracę i przygotowałem poniższe podsumowanie.

Kluczowym problemem, którym zajmuje się raport, jest to, w jaki sposób będzie zmieniał się rynek pracy pod wpływem technologii. Oto najważniejsze wnioski w tym zakresie:

23% zmienności na rynku pracy: Pracodawcy spodziewają się 23% rotacji na rynku pracy w ciągu najbliższych pięciu lat, co wskazuje na znaczące zakłócenia. Rotacja na rynku pracy, o której mowa w raporcie “Future of Jobs Report 2023”, nie odnosi się jedynie do wymiany pracowników na tych samych stanowiskach. To bardziej kompleksowy proces, który obejmuje zarówno pojawienie się nowych rodzajów stanowisk, jak i znikanie istniejących. W tym kontekście rotacja jest wskaźnikiem, jak bardzo zmienia się krajobraz rynku pracy pod wpływem nowych technologii, zmieniających się potrzeb gospodarczych i innych czynników ekonomicznych.

Specyfika branżowa: Spodziewana jest wyższa niż przeciętna rotacja w branżach Łańcucha Dostaw i Transportu oraz Mediów, Rozrywki i Sportu. Natomiast niższa niż przeciętna rotacja w Produkcji oraz Detalicznej i Hurtowej Sprzedaży Dóbr Konsumpcyjnych.

Spadek liczby miejsc pracy: Raport przewiduje ogólny spadek liczby miejsc pracy, z dodaniem 69 milionów nowych miejsc pracy i utratą 83 milionów, co prowadzi do netto spadku o 14 milionów miejsc pracy, czyli o 2% obecnej zatrudnienia.

Wzrost ról związanych z technologią: Największy wzrost ról zawodowych przewiduje się w obszarach związanych z technologią, digitalizacją i zrównoważonym rozwojem. Szczególnie szybko rosnące zawody to specjaliści od AI i uczenia maszynowego, specjaliści ds. zrównoważonego rozwoju, analitycy biznesowi i analitycy bezpieczeństwa informacji.

Wzrost w sektorze odnawialnych źródeł energii: Szybko rosnące role obejmują także inżynierów energii odnawialnej oraz inżynierów instalacji i systemów solarnych.

Spadek ról administracyjnych: Największy spadek przewiduje się w zawodach związanych z pracą biurową, w tym kasjerów, pracowników poczty, wprowadzanie danych.

Wzrost w edukacji: Oczekiwany wzrost o 10% w edukacji, co przekłada się na 3 miliony dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Wzrost w rolnictwie: Około 30% wzrostu w rolnictwie, z 3 milionami dodatkowych miejsc pracy, szczególnie dla operatorów maszyn rolniczych.

Wzrost w handlu cyfrowym: Przewiduje się 4 miliony nowych miejsc pracy w dziedzinach e-commerce, cyfrowej transformacji, marketingu cyfrowego i strategii.

Poniżej kilka ciekawych zestawień. Kliknij, by powiększyć 👇

Zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności

Raport sporo uwagi poświęca umiejętnościom pracowników. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 5 lat 44% umiejętności pracowników będzie wymagało zmian.

Zgodnie z raportem, najważniejsze umiejętności poszukiwane u pracowników w 2023 roku to:

Myślenie analityczne: Uznawane jest za kluczową umiejętność przez najwięcej firm, stanowi średnio 9% podstawowych umiejętności wymienianych przez firmy.

Myślenie kreatywne: Druga pod względem ważności umiejętność poznawcza.

Pozostałe, najczęściej oczekiwane umiejętności to odporność,  elastyczność, zwinność, motywacja i samoświadomość, ciekawość i chęć ciągłego uczenia się.

Brak umiejętności to więcej szkoleń

Zgodnie z raportem aż 60% pracowników będzie wymagało szkolenia do 2027 roku

Umiejętności, na które zapotrzebowanie wzrasta najbardziej:

Umiejętności Poznawcze: Umiejętności takie jak rozwiązywanie skomplikowanych problemów.

Myślenie twórcze: istotność myślenia twórczego wzrasta szybciej niż myślenia analitycznego.

Umiejętności Technologiczne: Trzecia najszybciej rosnąca kluczowa umiejętność.

Umiejętności Samoskuteczności (definicja): Szybszy wzrost znaczenia niż umiejętności pracy z innymi.

Umiejętności Społeczno-Emocjonalne: Wzrastająca ważność ciekawości, uczenia się przez całe życie, elastyczności, odporności oraz motywacji i samoświadomości.

Dodatkowe obserwacje dotyczące strategii szkoleniowych:

Niezgodność między zapotrzebowaniem na umiejętności a strategiami szkoleń: Często umiejętności, które firmy uznają za coraz bardziej potrzebne, nie są bezpośrednio odzwierciedlone w strategiach rozwoju pracowników.

Priorytetyzacja AI i Big Data: Firmy stawiają AI i Big Data wyżej w strategiach szkoleń, niż wynikałoby to z ich obecnych potrzeb. AI i Big Data są uznawane za ważniejsze (o 12 pozycji) w planowaniu szkoleń niż w ocenie bieżących kompetencji. Firmy zamierzają przeznaczyć około 9% swoich zasobów szkoleniowych na te obszary, co jest większym udziałem niż dla bardziej cenionego myślenia kreatywnego. Wynika z tego, że choć AI i Big Data są rzadziej włączane do strategii, to gdy już się pojawią, są traktowane jako kluczowe elementy.

Waga przywództwa i wpływu społecznego: Umiejętności związane z przywództwem i wpływem społecznym są priorytetowe w szkoleniach, pomimo niższej obecnej oceny znaczenia tych umiejętności.

Coraz mniej wykwalifikowanej siły roboczej

Raport omawia też kwestię zmniejszającej się dostępności wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy. Szkolenia nie są i nie będą wystarczające, do poradzenia sobie z tym problemem. Oto najważniejsze obserwacje raportu w tym zakresie:

Rozwój własnej siły roboczej: Firmy stawiają na rozwój istniejących pracowników, ale są mniej optymistyczne co do dostępności talentów w ciągu najbliższych pięciu lat.

Luki w umiejętnościach i problem pozyskania atrakcyjnych talentów to główne bariery w transformacji firm.

Strategie zwiększania dostępności talentów: Firmy skupiają się na poprawie procesów awansu (48%), oferowaniu wyższych wynagrodzeń (36%) i skutecznym przekwalifikowaniu (34%).

Wspieranie rozwoju siły roboczej: Inwestycje w uczenie się i szkolenia w miejscu pracy oraz automatyzacja procesów są najczęściej wybieranymi strategiami.

Odpowiedzialność za rozwój pracowników uznaje się za wspólną odpowiedzialność pracowników i menedżerów.

Priorytety w Programach DEI: Firmy kładą nacisk na wsparcie dla kobiet (79%), młodzieży poniżej 25 roku życia (68%) i osób z niepełnosprawnościami (51%).

Inne raporty

Jeśli interesuje Cię więcej danych z rynku pracy, to zapraszam do sekcji raporty Akademii Rekrutacji, czyli prawdopodobnie największego repozytorium różnorodnych raportów płacowych i ogólnie z rynku pracy. Cześć raportów opracowanych jest na podstawie danych dostarczanych przez  nasz system ATS, który regularnie monitoruje portale pracy.

Najczęściej czytane:
  1. Darmowe ogłoszenia o pracę i największa lista źródeł kandydatów – największa w Polsce lista bezpłatnych i płatnych źródeł kandydatów
  2. Job Monit HR – wynagrodzenia i oferty pracy w HR
  3. Akademia Rekrutacji – zbiór wiedzy na temat rekrutacji oraz raporty z rynku pracy.
  4. Gowork – jak reagować na negatywne opinie o pracodawcach – Kompleksowy poradnik dla pracodawców.
  5. Sztuczna inteligencja w rekrutacji i Chat GPT-3 – wszystko co musisz wiedzieć o najnowszej wersji sztucznej inteligencji i jej możliwych zastosowaniach, także w rekrutacji.
  6. RODO w rekrutacji – sourcing, direct search, ogłoszenia. Wszystko co musisz wiedzieć – kompleksowy poradnik RODO w rekrutacji z naciskiem na działania typu direct search / sourcing.
  7. Wszystko o systemach ATS – poradnik wyboru systemu rekrutacyjnego
Picture of Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Nasze artykuły przeczytasz także na Medium, Hashnode, Tealfeed, Substack.

Ostatnie wpisy: