Przyszłość pracy w HR

15 września 2020

Raport Harvard Business Review prezentuje 21 nowych stanowisk pracy w obszarze HR

Harvard Business Review opublikował bardzo ciekawy raport na temat kierunku zmian stanowisk pracy związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zmiany te – jak wskazuje raport – znacząco przyspieszyły pod naciskiem pandemii, która wymusza zupełnie nowe podejście do sposobu pracy, zarządzania pracownikami i całymi organizacjami.

Raport wskazuje, że postępujące dynamicznie zmiany zwiększają rolę HR w organizacjach, czyniąc stanowiska zarządzające zasobami ludzkimi ważniejszymi niż kiedykolwiek wcześniej. Grupa 100 osób, piastujących kluczowe role związane z HR, przygotowała w ramach raportu propozycję 21 stanowisk związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, które w najbliższych kilkunastu latach będą kluczowe dla zapewnienia dobrobytu organizacji i jej pracowników.

Nie będę recenzował całego raportu, z którego treścią można zapoznać się na stronie Harvard Business Review. Przedstawiam poniżej listę najważniejszych wniosków raportu:

  • Rośnie rola holistycznego podejścia do dobrobytu pracownika. HR będzie kształtował nowe role, których centralnym punktem zainteresowania będzie dobre samopoczucie pracownika. Już pojawiają się takie stanowiska jak Director of Wellbeing.
  • Praca zdalna na stałe wpisuje się w naszą codzienność. Będą zatem pojawiać się role dedykowane wsparcia pracowników zdalnych. Raport wskazuje na przykład stanowisko Work from Home Facilitator. Stanowisko to skupiałoby się na zapewnieniu optymalnych warunków pracy pracownikom zdalnym.
  • Wzrastają obawy związane z prawidłowym wykorzystywaniem zdigitalizowanych danych pracowników. Postępujący proces implementacji nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja, podnosi ryzyko związane z prawidłowym działaniem algorytmów procesujących te dane. Stronniczość sztucznej inteligencji w procesach rekrutacyjnych niejednokrotnie już podnosiła gorące dyskusje w tym zakresie. Odpowiedzią na te problemy mają być takie stanowiska jak Human Bias Officer.
  • Ryzyka związane z ochroną zdrowia pracownika, w szczególności w sytuacjach takich jak obecna pandemia, mają być przedmiotem zainteresowania stanowisk jak Strategic HR Business Continuity Director.
  • Szybko zmieniająca się rzeczywistość oznacza konieczność nadążania za tymi zmianami. Kreatywność i innowacyjność pracy będzie przedmiotem zainteresowania stanowiska The Future of Work Leader. Stanowisko VR Immersion Counselor będzie zaś odpowiedzialne za wykorzystanie pełnego potencjału wirtualnych spotkań, szkoleń czy wdrożeń.
  • Wspomniana już kilkukrotnie digitalizacja rodzi wiele nowych szans i potencjałów. Wykorzystanie danych w podnoszeniu efektywności organizacji to główne zadanie HR Data Detective
  • Digitalizacja idzie w parze z automatyzacją. Algorytmy przetwarzają dane z prędkością nieosiągalną dla ludzi. Ludzie jednak potrafią podejmować oceny w sposób wciąż nieosiągalny dla maszyn. Dla wykorzystania pełnego potencjału możliwości ludzi i maszyn powstanie rola Human-Machine Teaming Manager. Przykładem podobnej roli, jednakże o wąskiej specjalizacji, będzie ChatBot Coach. Osoba piastująca tę funkcję będzie odpowiedzialna za naukę chatbotów prawidłowej konwersacji.

Zmiany opisane w raporcie już mają miejsce. Raport wskazuje na nowe stanowiska, które nieustannie powstają by nadążyć za dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością i potrzebami pracowników. Przykładami takich stanowisk, które zostały zaadoptowane w ostatnich latach, są Global Head of Employee Experience, Financial Wellness Manager, czy wspomniany już wcześniej Director of Wellbeing.

Powiązane posty:

Poznaj Element, najnowocześniejszy system rekrutacyjny!

Subskrybuj nowości z naszego bloga.

Picture of Maciej Michalewski

Maciej Michalewski

CEO @ Element. Recruitment Automation Software

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ostatnie wpisy: